Amigo Tea & Coffee / ອາມີໂກ ທີ & ຄອບຟີ້
2 Favourites
Food and Beverages
0

ABOUT

Amigo Tea & Coffee ສະຖານທີ່ຮ້ານຂອງພວກເຮົາ : ບ້ານສີບຸນເຮືອງ, ເມືອງຈັນທະບູລີ (ຕໍ່ຫນ້າຮ້ານປິ້ງໄກ່ນາ ປົ່ງ). ຮ້ານເປີດທຸກມື້ 8ໂມງຮອດ21ໂມງ ໂທ 030 99 91 515
Food and Beverages
Coffee, Tea / ກາເຟ, ຊາ
Mon - Sun: 08:00 AM - 09:00 PM
ບ້ານ ສີບູນເຮືອງ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ, 01000, Ban Sybounheua, Chanthabuly, Vientiane Prefecture