Crepes A Day Laos / ເຄບເຢັນ ນົມສົດ ຮອກໄກໂດ
Favourites
Food and Beverages
0

ABOUT

Crepes A Day Laos / ເຄບເຢັນ ນົມສົດ ຮອກໄກໂດ ຄວາມແຊ່ບທີ່ທ່ານຕ້ອງລອງປັງ ປັງ ປັງນົມສົດ ມີ 3 ລົດຊາດ ເລືອກໄດ້. ໂທ 020 5887 2007
Food and Beverages
Tea, Drinks / ຊາ, ເຄື່ອງດື່ມ
Mon - Sat: 11:00 AM - 07:00 PM
Sun: Closed
ບ້ານ ບືງຂະຫຍອງ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, 01030, Ban BuengKhar Yong, Sisattanak, Vientiane Prefecture