ສ່ວນຫລຸດເສີມດັງ Nose Surgery 10% OFF
16 participants
Health, Sports, Beauty
0
ເສີມດັງດ້ວຍກະດູກຂ້າງອ່ອນ ຮັບສ່ວນຫຼຸດ 10% ແລະ ແຖມຕາ ຫຼື ຄາງ ຮັບຂໍ້ສະເໜີຕອນນີ້ເລີຍເດີ້! ຂັ້ນຕອນທີ1: ຮັບຂໍ້ສະເໜີຈາກແອັບ ຂັ້ນຕອນທີ2: ໄປເສີມດັງ ທີ່ຄລີນິກໄຊສະຫວ່າງ ຂັ້ນຕອນທີ3: ສະແກນລະຫັດ ແລກຮັບສ່ວນຫຼຸດ Nose surgery with weak bone 10% off and Eye Maker or Chin Maker Step1: Grab your deal from CheQQme App Step2: Head to Xaysavang Clinic outlet Step3: Scan Redemption QR Code to get Discount *Term & Condition applied
Campaign Period 23/04/2019 - 31/12/2019
0 km

Step 1 (ຂັ້ນຕອນ1)

Join Xaysavang Clinic Campaign(ເຂົ້າຮ່ວມແຄມເປນ ຄລີນິກ ໄຊສະຫວ່າງ)

Step 2 (ຂັ້ນຕອນ2)

Head to Xaysavang Clinic (ໄປທີ່ຮ້ານ ຄລີນິກ ໄຊສະຫວ່າງ)

Step 3 (ຂັ້ນຕອນ3)

Scan Redempation QR to get your free(ສະແກນ ລະຫັດ QR ຮັບຟຼີ)

Step 4 (ຂັ້ນຕອນ4)

Receive your free(ຮັບສ່ວນຫລຸດ 10%)
ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ຂອງ ຄລີນິກ ໄຊສະຫວ່າງ ສະເພາະເສີມດັງ ສີລີໂຄນ

ເສີມດັງດ້ວຍກະດູກຂ້າງອ່ອນ ຮັບສ່ວນຫຼຸດ 10% ຫຼື ແຖມຕາ ແລະ ຄາງ *ຖ້າທ່ານຈອງກ່ອນ 10 000 ບາດ *ສາມາດເລືອກເວລາເຮັດໄດ້ຈົນຫມົດປີ 2019 ຮັບຂໍ້ສະເໜີຕອນນີ້ເລີຍເດີ້ 4 ຂັ້ນຕອນ ຄື:
ຂັ້ນຕອນທີ1: ແຕະຮັບຂໍ້ສະເໜີດ້ານລຸ່ມ
ຂັ້ນຕອນທີ2: ສະແກນ QR code ຮັບສ່ວນຫຼຸດ ທີ່ຄລີນິກໄຊສະຫວ່າງ
ຂັ້ນຕອນທີ3: ມ່ວນກັບຂໍ້ສະເໜີ ແລະ ຮັບ 81 000 ຄະແນນ
ຂັ້ນຕອນ ທີ4: ຮັບສ່ວນ ຫລຸດໄປເລີຍ 10%
Nose surgery with weak bone, get 10% off or Eye Maker & Chin Maker if you book 10 000 Thai baths before 31/04/2019 and you can choose a day you want to do it till the end of this year with 10% off with 4 steps: Step1: Grab your deal from CheQQme App
Step2: Head to Xaysavang Clinic outlet
Step3: Scan challenge QR Code to Collect stamps
Step4: Scan Redemption QR Code to redeem your FREE
Term & Condition applied only for silicon norse surgery