ນ້ຳປັ່ນ Mango Mania Loyalty 6+1
109 participants
Food and Beverages
2
Promotion ແຫ່ງປີຂອງ Mango Mania ດື່ມຟຣີກັນງ່າຍໆພຽງແຕ່ຊື້ເຄື່ອງດື່ມຄົບ 6ຈອກ ແລກຮັບເຄື່ອງດື່ມຟຣີອີກ 1ຈອກ ຂັ້ນຕອນທີ1: ເຂົ້າຮ່ວມແຄມເປນ ຂັ້ນຕອນທີ2: ໄປທີ່ຮ້ານ Mango Mania ຂັ້ນຕອນທີ3: ສະແກນ QR Code ສະສົມຄົບ 6 ສະແຕມ ຂັ້ນຕອນທີ4: ສະແກນ QR Code ແລກລາງວັນນ້ຳປັ່ນ Mango Mania ຟຣີ Refreshing smoothies are highly recommended for the hot season! Get your FREE Drink with these steps: Step1: Join Campaign Step2: Head to Mango Mania outlet Step3: Scan Challenge QR code to collect 6 stamps Step4: Scan Redemption QR Code to redeem your FREE *Term & Condition apply
Campaign Period 23/04/2019 - 31/12/2019
0 km

Step 1

Grab your deal from CheQQme App

Step 2

Head to Mango Mania outlet

Step 3

Collect 6 stamps

Step 4

Redeem your FREE
Review
ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງແຄມເປນ Mango Mania

ຮ້ອນໆ ແບບນີ້ ກິນນ້ຳປັ່ນດີກ່ວາ! ກັບ Promotion ແຫ່ງປີຂອງ Mango Mania ເອົາໃຈຂາປະຈຳທາງຮ້ານໂດຍສະເພາະ!! ດື່ມຟຣີກັນງ່າຍໆພຽງແຕ່ຊື້ນ້ຳປັ່ນຄົບ 6ຈອກ ແລກຮັບນ້ຳປັ່ນຟຣີອີກ 1ຈອກ

ວີທີເຂົ້າຮ່ວມ ເເຄມເປນ:
ຂັ້ນຕອນທີ1: ຮັບຂໍ້ສະເໜີຈາກແອັບ CheQQme
ຂັ້ນຕອນທີ2: ໄປທີ່ຮ້ານ Mango Mania
ຂັ້ນຕອນທີ3: ສະແກນ QR Code ສະສົມຄົບ 6 ສະແຕມ
ຂັ້ນຕອນທີ4: ສະແກນ QR Code ແລກລາງວັນນ້ຳປັ່ນ Mango Mania ຟຣີ

Mango Mania's Campaign Term & Condition

Refreshing smoothies are highly recommended for the hot season! Get your FREE Drink with 4 steps:
Step1: Grab your deal from CheQQme App
Step2: Head to Mango Mania outlet
Step3: Scan Challenge QR code to collect 6 stamps
Step4: Scan Redemption QR Code to redeem your FREE