ຊື້ເຄື່ອງດື່ມ Mango Mania Loyalty 1+1
54 participants
Food and Beverages
1
ເມນູ Mango mania ເປັນເມນູເດັດປະຈຳຮ້ານ!ພິເສດ ສຸດຄຸ້ມກັບໂປຣໂມຊັນໃນຊ່ວງ 5-7 ໂມງແລງ ຊື້ 1 ແຖມ 1, ສະເພາະເມນູ Mango mania ເທົ່ານັ້ນ. ດື່ມ Mango Mania ຟຣີກັນງ່າຍໆພຽງ ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນລຸ່ມນີ້: ຂັ້ນຕອນທີ1: ຮັບຂໍ້ສະເໜີຈາກແອັບ CheQQme ຂັ້ນຕອນທີ2: ໄປທີ່ຮ້ານ Mango Mania ຂັ້ນຕອນທີ3: ສະແກນລະຫັດແລກລາງວັນ ຂັ້ນຕອນທີ4: ຮັບ Mango Mania FREE Mango Mania is one of our signature smoothies! SPECIAL PROMOTION: Every day from 5 pm - 7 pm buy 1 Mango Mania, get 1 free. Get your FREE Drink with these steps: Step1: Grab your deal from CheQQme App Step2: Head to Mango Mania outlet Step3: Scan Redemption QR Code Step4: Get your FREE *Term & Condition apply
Campaign Period 23/04/2019 - 31/12/2019
0 km

Step 1 (ຂັ້ນຕອນ1)

Grab the Deal ()

Step 2 (ຂັ້ນຕອນ2)

Flash the reward to Mango Mania Cashier

Step 3 (ຂັ້ນຕອນ3)

Scan QR code Redeem your reward

Step 4 (ຂັ້ນຕອນ4)

Get Mango Mania 1 FREE
* Terms and conditions Apply
Review
  • 0 0
    i was just at the restaurant... good food, good prices... but the QR code wouldn’t scan... and that was the main reason i went
    3 months ago
ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ຂອງ Mango Mania

ໂປໂມຊັນໃນຊ່ວງ 5 - 7 ໂມງແລງ ຊື້ 1 ແຖມ 1, ສະເພາະເມນູ Mango mania ເທົ່ານັ້ນ.

Mango Mania's Term and Conditions Every day from 5 pm - 7 pm buy 1 Mango Mania, get 1 free.