ສະສົມສະແຕມ Amy Cafe Loyalty 5+1
34 participants
Food and Beverages
0
ກັບໂປຼໂມຊັ່ນໃຫມ່ໆ ຂອງຮ້ານ Amy Caf ສະສົມສະແຕັມຊື້ຄົບ 5 ຈອກຮັບຟຼີ 1 ຈອກ ພຽງແຕ່ປະຕິບັດ ຂັ້ນຕອນງ່າຍໆ 4 ຂັ້ນຕອນ ຄື: ຂັ້ນຕອນ ທີ່1: ເຂົ້າຮ່ວມແຄມເປນ ກັບ Amy Cafe ຂັ້ນຕອນ ທີ່2: ໄປທີ່ ຮ້ານ Amy Cafe ຂັ້ນຕອນ ທີ່3: ສະແກນ ລະຫັດ ສະສົມສະແຕັມ ຂັ້ນຕອນ ທີ່4: ສະແກນ ລະຫັດ ແລກຮັບລາງວັນ With New Promotion at Amy Cafe, buy 5 coffees get 1 free Coffee. Just follow 4 steps: step1: Join Fun Amy Cafe campaign step2: head to Amy Cafe steps3: Scan Challenge QR to collect 5 stamps. Step4: Scan Redemption QR to get your free drink Term and condition applied only for a drink
Campaign Period 07/05/2019 - 31/03/2020
0 km

Step 1 (ຂັ້ນຕອນ1)

Grab your deal from CheQQme App (ເຂົ້າຮ່ວມແຄມເປນ )

Step 2 (ຂັ້ນຕອນ2)

Head to Amy Cafe (ໄປທີ່ຮ້ານ Amy Cafe)

Step 3 (ຂັ້ນຕອນ3)

Collect 5 stamps(ສະສົມໃຫ້ຄົບ 5 ສະແຕມ)

Step 4 (ຂັ້ນຕອນ4)

Scan Redemption QR code to get your Free (ສະແກນລະຫັດຮັບຟຣີ 1ຈອກ)
ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ຂອງ Amy Cafe ແມ່ນ ສະເພາະເຄື່ອງດື່ມ

ກັບໂປຮໂມຊັ່ນໃຫມ່ໆ ຂອງຮ້ານ Amy Caf ສະສົມສະແຕັມຊື້ຄົບ 5 ຈອກຮັບຟຼີ 1 ຈອກ ພຽງແຕ່ປະຕິບັດ ຂັ້ນຕອນງ່າຍໆ 4 ຂັ້ນຕອນ ຄື:
ຂັ້ນຕອນ ທີ່1: ເຂົ້າຮ່ວມແຄມເປນ ກັບ Amy Cafe
ຂັ້ນຕອນ ທີ່2: ໄປທີ່ ຮ້ານ Amy Cafe
ຂັ້ນຕອນ ທີ່3: ສະແກນ ລະຫັດ ສະສົມສະແຕັມ
ຂັ້ນຕອນ ທີ່4: ສະແກນ ລະຫັດ ແລກຮັບລາງວັນ
With New Promotion at Amy Cafe, buy 5 coffees get 1 free Coffee. Just follow 4 steps:
step1: Join Fun Amy Cafe campaign
step2: head to Amy Cafe
steps3: Scan Challenge QR code to collect 5 stamps.
Step4: Scan Redemption QR code to get your free drink. Term and condition applied only for drinks