ຊື້ Buy 1 Computer ແຖມ 8 ລາຍການ
17 participants
Electrical and Electronics
1
ຊື້້ຄອມພິວເຕີ ທີ່ BT Computer ມື້ນີ້ ຮັບຂອງແຖມ 8 ລາຍການຄື: Carrying case, Mouse, Mouse Pad, Collor, K/B Protector, Headset, Lao Stricker, Window ພຽງແຕ່ທ່ານ ເຮັດຕາມວີທີ ງ່າຍໆ 4 ຂັ້ນຕອນຄື: ຂັ້ນຕອນ 1: ເຂົ້າຮ່ວມກັບ ແຄມເປນຮ້ານ BT Computer ຂັ້ນຕອນ 2: ໄປທີ່ ຮ້ານ BT Computer ຂັ້ນຕອນ 3: ສະແກນລະຫັດ ແລກຮັບລາງວັນ ຂັ້ນຕອນ 4: ຮັບລາງວັນ Come to buy Computer at BT Computer shop, Buy 1 notebook, will get 8 things such as: Carring Case, Mouse, Mouse Pad, Coolor, K/B Protector, Headset, Lao Stricker, Window. Just follow 4 steps: Step 1: Join fun BT Computer Campaign Step 2: Head to BT Computer Step3: Scan Redemption QR Code to get your free Step 4: Receive your free * Term and Condition apply for Computer only
Campaign Period 16/05/2019 - 31/12/2019
0 km

Step 1 (ຂັ້ນຕອນ1)

Join BT Computer Campaign(ເຂົ້າຮ່ວມແຄມເປນ BT Computer)

Step 2 (ຂັ້ນຕອນ2)

Head to BT Computer (ໄປທີ່ຮ້ານ BT Computer)

Step 3 (ຂັ້ນຕອນ3)

Scan Redempation QR to get your free(ສະແກນ ລະຫັດ ແລກຮັບລາງວັນຟຼີ)

Step 4 (ຂັ້ນຕອນ4)

Receive your free gift (ຮັບ ຟຼີ ຂອງແຖມ)
Review
  • 0 0
    good
    3 weeks ago
ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ຂອງ BT Computer ແມ່ນສະເພາະ ຊື້ ຄອມ ແຖມ 8 ລາຍການ

ຊື້້ຄອມພິວເຕີ ທີ່ BT Computer ມື້ນີ້ ຮັບຂອງແຖມ 8 ລາຍການຄື: Carrying case, Mouse, Mouse Pad, Collor, K/B Protector, Headset, Lao Stricker, Window ພຽງແຕ່ທ່ານ ເຮັດຕາມວີທີ ງ່າຍໆ 4 ຂັ້ນຕອນຄື:
ຂັ້ນຕອນ 1: ເຂົ້າຮ່ວມກັບ ແຄມເປນຮ້ານ BT Computer
ຂັ້ນຕອນ 2: ໄປທີ່ ຮ້ານ BT Computer
ຂັ້ນຕອນ 3: ສະແກນລະຫັດ ແລກຮັບລາງວັນ
ຂັ້ນຕອນ 4: ຮັບລາງວັນ
Come to buy Computer at BT Computer shop, Buy 1 notebook, will get 8 things such as: Carring Case, Mouse, Mouse Pad, Coolor, K/B Protector, Headset, Lao Stricker, Window. Just follow 4 steps:
Step 1: Join fun BT Computer Campaign
Step 2: Head to BT Computer
Step3: Scan Redemption QR Code to get your free
Step 4: Receive your free
* Term and Condition apply for Computer only