ເສື້ອຜ້າເດັກນ້ອຍ Hot deal -30%
3 participants
Clothing and Accessories
2
ໂປຣໂມຊັນ ເສື້ອຜ້າທຸກໂຕເດັກນ້ອຍ ຍີງ-ຊາຍ ສ່ວນຫລຸດ ພຽງປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນລຸ່ມນີ້: ຂັ້ນຕອນ 1: ເຂົ້າຮ່ວມກັບ Leesaw kids ຂັ້ນຕອນ 2: ໄປທີ່ ຮ້ານ Leesaw kids ຂັ້ນຕອນ 3: ສະເເກນ ລະຫັດແລກຮັບ ສ່ວນຫລຸດ ຂັ້ນຕອນ 4: ຮັບ ຟຼີສ່ວນຫລຸດ Buy kids clothes at Leesaw kids get 30% off for everything Just follow 4 steps: step 1: Join Fun Leesaw kids Step 2: Head to Leesaw kids step 3: Scan redemption QR code to get your free step 4: Receive your free * Term and condition apply
Campaign Period 11/06/2019 - 31/12/2019
0 km

Step 1

step 1: Join Fun Leesaw kids

Step 2

Step 2: Head to Leesaw kids

Step 3

step 3: Scan redemption QR code to get your free

Step 4

step 4: Receive your free
Review
ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງ Leesaw kids

ໂປຣໂມຊັນ ເສື້ອຜ້າທຸກໂຕເດັກນ້ອຍ ຍີງ-ຊາຍ ສ່ວນຫລຸດ 30% ພຽງປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນລຸ່ມນີ້:
ຂັ້ນຕອນ 1: ເຂົ້າຮ່ວມກັບ Leesaw kids
ຂັ້ນຕອນ 2: ໄປທີ່ ຮ້ານ Leesaw kids
ຂັ້ນຕອນ 3: ສະເເກນ ລະຫັດແລກຮັບ ສ່ວນຫລຸດ
ຂັ້ນຕອນ 4: ຮັບ ຟຼີສ່ວນຫລຸດ
Buy kids clothes at Leesaw kids get 30% off for everything Just follow 4 steps:
step 1: Join Fun Leesaw kids
Step 2: Head to Leesaw kids
step 3: Scan redemption QR code to get your free
step 4: Receive your free

* Term and condition apply