ຊື້ ເສື້ອຜ້າ Dao Huong Hot deal 10%
5 participants
Clothing and Accessories
0
ໂປຮໂມຊັນ ຂອງ Dao Huong Shop ມາຊື້ຄົບ ເສື້ອຜ້າຄົບ 1 000 000 ກິບ ຮັບຟຼີ ສ່ວນຫລຸດ 10% ພິເສດສຳລັບ ລູກຄ້າປະຈຳຮັບຟຼີ ສ່ວນຫລຸດ 10% ເຊັ່ນກັນ ກັບ ຂັ້ນຕອນງ່າຍໆ ຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້: ຂັ້ນຕອນທີ່1: ເຂົ້າຮ່ວມ ໂປຼໂມຊັນ ຈາກແອັບ CheQQme ຕອນທີ່2:ໄປທີ່ຮ້ານ Dao Huong Shop ຂັ້ນຕອນທີ່3:ສະແກນ ແລກຮັບ ສ່ວນຫລຸດ 10% ຂັ້ນຕອນທີ່4: ຮັບສ່ວນຫລຸດຟຼີ Buy Clothes at Dao Huong Shop get 10% off for clothes. For Favorite customers free 10% off Step1: Join Promotion from CheQQme App Step2: Head to Dao Huong Shop Step3: Scan Redemption QR Code to redeem your FREE Step4: Receive your free *Term & Condition apply
Campaign Period 13/06/2019 - 31/12/2019
0 km

Step 1

Step1: Join Promotion from CheQQme App

Step 2

Step2: Head to Dao Huong Shop

Step 3

Step3: Scan Redemption QR Code to redeem your FREE

Step 4

Step4: Receive your free
ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ຂອງ Dao Huong Shop

ໂປຮໂມຊັນ ຂອງ Dao Huong Shop ມາຊື້ຄົບ ເສື້ອຜ້າຄົບ 1 000 000 ກິບ ຮັບຟຼີ ສ່ວນຫລຸດ 10% ພິເສດສຳລັບ ລູກຄ້າປະຈຳຮັບຟຼີ ສ່ວນຫລຸດ 10% ເຊັ່ນກັນ ກັບ ຂັ້ນຕອນງ່າຍໆ ຄື:
ຂັ້ນຕອນທີ່1: ເຂົ້າຮ່ວມ ໂປຼໂມຊັນ ຈາກແອັບ CheQQme
ຕອນທີ່2:ໄປທີ່ຮ້ານ Dao Huong Shop
ຂັ້ນຕອນທີ່3:ສະແກນ ແລກຮັບ ສ່ວນຫລຸດ 10%
ຂັ້ນຕອນທີ່4: ຮັບສ່ວນຫລຸດຟຼີ
Buy Clothes at Dao Huong Shop get 10% off for clothes
Step1: Join Promotion from CheQQme App
Step2: Head to Dao Huong Shop
Step3: Scan Redemption QR Code to redeem your FREE
Step4: Receive your free
*Term & Condition apply