ຊື້ ເສື້ອຜ້າ B&N Shop Hot deal 30%
10 participants
Clothing and Accessories
0
ມາຊື້ ເສື້ອຜ້າ ທຸກລຸ້ນ ທີ່ຮ້ານ B & N Shop ຮັບຟຼີ ສ່ວນຫລຸດ 30% ກັບ ຂັ້ນຕອນງ່າຍໆຄື: ຂັ້ນຕອນທີ່1: ເຂົ້າຮ່ວມ ໂປຼໂມຊັນ ຈາກແອັບ CheQQme ຕອນທີ່2:ໄປທີ່ຮ້ານ B & N Shop ຂັ້ນຕອນທີ່3:ສະແກນ ແລກຮັບ ສ່ວນຫລຸດ 30% ຂັ້ນຕອນທີ່4: ຮັບສ່ວນຫລຸດຟຼີ Buy Clothes at B & N Shop get 30% off for clothes Step1: Join Promotion from CheQQme App Step2: Head to B & N Shop Step3: Scan Redemption QR Code to redeem your FREE Step4: Receive your free *Term & Condition apply
Campaign Period 18/06/2019 - 31/12/2019
0 km

Step 1

Step1: Join Promotion from CheQQme App

Step 2

Step2: Head to B & N Shop

Step 3

Step3: Scan Redemption QR Code to redeem your FREE

Step 4

Step4: Receive your free
ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ຂອງ B&N Shop

ມາຊື້ ເສື້ອຜ້າ ທຸກລຸ້ນ ທີ່ຮ້ານ B & N Shop ຮັບຟຼີ ສ່ວນຫລຸດ 30% ກັບ ຂັ້ນຕອນງ່າຍໆຄື:
ຂັ້ນຕອນທີ່1: ເຂົ້າຮ່ວມ ໂປຼໂມຊັນ ຈາກແອັບ CheQQme
ຕອນທີ່2:ໄປທີ່ຮ້ານ B & N Shop
ຂັ້ນຕອນທີ່3:ສະແກນ ແລກຮັບ ສ່ວນຫລຸດ 30%
ຂັ້ນຕອນທີ່4: ຮັບສ່ວນຫລຸດຟຼີ
Buy Clothes at B & N Shop get 30% off for clothes
Step1: Join Promotion from CheQQme App
Step2: Head to B & N Shop
Step3: Scan Redemption QR Code to redeem your FREE
Step4: Receive your free
*Term & Condition apply