ກະເປົາ Tulip Hot Deal
7 participants
Clothing and Accessories
1
ຊື້ ກະເປົາ ທີ່ຮ້ານທິວລິບ ມື້ນີ້ ຮັບ ຟຼີ ເຄື່ອງລິດຜົມ 1 ອັນ ຊື້ຫຼາຍໄດ້ຫຼາຍ ຂັ້ນຕອນງ່າຍໆ ຄື: ຂັ້ນຕອນທີ່1: ເຂົ້າຮ່ວມ ໂປຼໂມຊັນ ຈາກແອັບ CheQQme ຂັ້ນຕອນທີ່2:ໄປທີ່ຮ້ານ ທິວລິບ ຂັ້ນຕອນທີ່3:ສະແກນຄິວອາໂຄດໜ້າເຄົາເຕີ້ ຂັ້ນຕອນທີ່4: ຮັບສ່ວນຫລຸດ Buy Women's bag today at Tulip Shop Get free 1 Hair ironer in each scan Step1: Join Promotion from CheQQme App Step2: Head to Vincci & Nose Women Fashion Shop Step3: Scan Redemption QR Code at counter Step4: Receive Discounts *Term & Condition apply
Campaign Period 12/07/2019 - 31/12/2019
0 km

Step 1

Step1: Join Promotion from CheQQme App

Step 2

Step2: Head to Vincci & Nose Women Fashion Shop

Step 3

Step3: Scan Redemption QR Code at counter

Step 4

Step4: Receive Discounts
Review
  • 0 0
    good
    2 months ago
ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງ Tulip shop

ຊື້ ກະເປົາ ມື້ນີທີ່ນ້ານ ທິວລິບ ຮັບ ຟຼີ ເເນວລິດຜົມ 1 ອັນ ຊື້ຫຼາຍໄດ້ຫຼາຍ ຂັ້ນຕອນງ່າຍໆ ຄື:
ຂັ້ນຕອນທີ່1: ເຂົ້າຮ່ວມ ໂປຼໂມຊັນ ຈາກແອັບ CheQQme
ຂັ້ນຕອນທີ່2:ໄປທີ່ຮ້ານ ທິວລິບ
ຂັ້ນຕອນທີ່3:ສະແກນຄິວອາໂຄດໜ້າເຄົາເຕີ້
ຂັ້ນຕອນທີ່4: ຮັບສ່ວນຫລຸດ
Buy Women's bag today at Tulip Shop Get free 1 Hair ironer in each scan
Step1: Join Promotion from CheQQme App
Step2: Head to Vincci & Nose Women Fashion Shop
Step3: Scan Redemption QR Code at counter
Step4: Receive Discounts
*Term & Condition apply