ເກີບ ແລະ ເສື້ອຜ້າ Vincci fashion Hot Deal 20%
5 participants
Clothing and Accessories
1
ຊື້ ເກີບ ແລະ ເສື້ອຜ້າ ທີ່ຮ້ານ ວິນຊີ ໂນດຊອບ ຮັບ ສ່ວນຫລຸດ 20% ສຳລັບເສື້ອຜ້າ ແລະ ເກີບ ຂັ້ນຕອນງ່າຍໆ ຄື: ຂັ້ນຕອນທີ່1: ເຂົ້າຮ່ວມ ໂປຼໂມຊັນ ຈາກແອັບ CheQQme ຂັ້ນຕອນທີ່2:ໄປທີ່ຮ້ານ ວິນຊີ ໂນດຊອບ ຂັ້ນຕອນທີ່3:ສະແກນຄິວອາໂຄດໜ້າເຄົາເຕີ້ ຂັ້ນຕອນທີ່4: ຮັບສ່ວນຫລຸດ Buy Shoes and Clothes at Vincci & Nose Women Fashion Shop today get 20% discounts!! Step1: Join Promotion from CheQQme App Step2: Head to Vincci & Nose Women Fashion Shop Step3: Scan Redemption QR Code at counter Step4: Receive Discounts *Term & Condition apply
Campaign Period 12/07/2019 - 31/12/2019
0 km

Step 1

Step1: Join Promotion from CheQQme App

Step 2

Step2: Head to Vincci & Nose Women Fashion Shop

Step 3

Step3: Scan Redemption QR Code at counter

Step 4

Step4: Receive Discounts
Review
  • 0 0
    nice
    2 months ago
ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງ Vincci & Nose Shop

ຊື້ ເກີບ ແລະ ເສື້ອຜ້າ ທີ່ຮ້ານ ວິນຊີ ໂນດຊອບ ຮັບ ສ່ວນຫລຸດ 20% ສຳລັບເສື້ອຜ້າ ແລະ ເກີບ ຂັ້ນຕອນງ່າຍໆ ຄື:
ຂັ້ນຕອນທີ່1: ເຂົ້າຮ່ວມ ໂປຼໂມຊັນ ຈາກແອັບ CheQQme
ຂັ້ນຕອນທີ່2:ໄປທີ່ຮ້ານ ວິນຊີ ໂນດຊອບ
ຂັ້ນຕອນທີ່3:ສະແກນຄິວອາໂຄດໜ້າເຄົາເຕີ້
ຂັ້ນຕອນທີ່4: ຮັບສ່ວນຫລຸດ
Buy Shoes and Clothes at Vincci & Nose Women Fashion Shop today get 20% discounts!!
Step1: Join Promotion from CheQQme App
Step2: Head to Vincci & Nose Women Fashion Shop
Step3: Scan Redemption QR Code at counter
Step4: Receive Discounts
*Term & Condition apply