ສ່ວນຫລຸດ ຮ້ານ ຈີ່ນຊ້ຽງ Hot Deal 10% OFF
5 participants
Electrical and Electronics
1
ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ແລະ ເຟີນີເຈີ ມີສ່ວນຫລຸດ -10% ຮັບສ່ວນຫຼຸດກັນງ່າຍໆຄື: ຂັ້ນຕອນທີ່1: ເຂົ້າຮ່ວມ ໂປຼໂມຊັນ ຈາກແອັບ CheQQme ຕອນທີ່2:ໄປທີ່ຮ້ານ ຈີນຊ່ຽງ ຂັ້ນຕອນທີ່3:ສະແກນ ແລກຮັບ ສ່ວນຫລຸດ 10% ຂັ້ນຕອນທີ່4: ຮັບສ່ວນຫລຸດ we have 10% Discounts for Home lighting and high furniture Just follow these steps: Step1: Join Promotion from CheQQme App Step2: Head to Chinese Shop Step3: Scan Redemption QR Code to redeem your FREE Step4: Receive your free *Term & Condition apply
Campaign Period 20/07/2019 - 31/12/2019
0 km

Step 1

Step1: Join Promotion from CheQQme App

Step 2

Step2: Head to Chinese Shop

Step 3

Step3: Scan Redemption QR Code to redeem your FREE

Step 4

Step4: Receive your free
Review
  • 0 0
    nice
    2 months ago
ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງຮ້ານ ຈີນຊ້ຽງ

ຊື້ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ແລະ ເຟີນີເຈີ ຈາກຮ້ານ ຮັບຟຼີ ສ່ວນຫລຸດ 10% ກັບ ຂັ້ນຕອນງ່າຍໆຄື:
ຂັ້ນຕອນທີ່1: ເຂົ້າຮ່ວມ ໂປຼໂມຊັນ ຈາກແອັບ CheQQme
ຕອນທີ່2:ໄປທີ່ຮ້ານ ຈີນຊ່ຽງ
ຂັ້ນຕອນທີ່3:ສະແກນ ແລກຮັບ ສ່ວນຫລຸດ 10%
ຂັ້ນຕອນທີ່4: ຮັບສ່ວນຫລຸດ
Buy Home Lighting, Commercial, Lighting, high furniture get 10% off. Just follow these steps:
Step1: Join Promotion from CheQQme App
Step2: Head to Chinese Shop
Step3: Scan Redemption QR Code to redeem your FREE
Step4: Receive your free
*Term & Condition apply