ສ່ວນຫລຸດ Big Size Fashion Hot Deal 20% OFF
7 participants
Clothing and Accessories
1
ຊື້ ເສື້ອຜ້າເເຟຊັນ ຍີງ ທຸກຢ່າງໃນຮ້ານ ຮັບໄປເລີຍສ່ວນຫລຸດຈາກຮ້ານ ກັບ ຂັ້ນຕອນງ່າຍໆ ຄື: ຂັ້ນຕອນທີ່1: ເຂົ້າຮ່ວມ ໂປຼໂມຊັນ ຈາກແອັບ CheQQme ຂັ້ນຕອນທີ່2:ໄປທີ່ຮ້ານ Big Size Fashion ຂັ້ນຕອນທີ່3:ສະແກນຄິວອາໂຄດໜ້າເຄົາເຕີ້ ຂັ້ນຕອນທີ່4: ຮັບສ່ວນຫລຸດ Buy women's fashion at Big Size Fashion get free 20% off In each scan. Just follow these steps: Step1: Join Promotion from CheQQme App Step2: Head to Big size Fashion Step3: Scan Redemption QR Code at counter Step4: Receive your free *Term & Condition apply
Campaign Period 08/08/2019 - 31/12/2019
0 km

Step 1

Step1: Join Promotion from CheQQme App

Step 2

Step2: Head to Big size Fashion

Step 3

Step3: Scan Redemption QR Code at counter

Step 4

Step4: Receive your free
Review
  • 0 0
    wow
    2 months ago
ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ເງື່່ອນໄຂ ຂອງ Big Size Fashion shop

ຊື້ ເສື້ອຜ້າເເຟຊັນ ຍີງ ທຸກຢ່າງໃນຮ້ານ ຮັບໄປເລີຍ ສ່ວນຫລຸດ 20% ຈາກຮ້ານ ກັບ ຂັ້ນຕອນງ່າຍໆ ຄື:
ຂັ້ນຕອນທີ່1: ເຂົ້າຮ່ວມ ໂປຼໂມຊັນ ຈາກແອັບ CheQQme
ຂັ້ນຕອນທີ່2:ໄປທີ່ຮ້ານ Big Size Fashion
ຂັ້ນຕອນທີ່3:ສະແກນຄິວອາໂຄດໜ້າເຄົາເຕີ້
ຂັ້ນຕອນທີ່4: ຮັບສ່ວນຫລຸດ
Buy women's fashion at Focus shop get free 20% off In each scan. Just follow these steps:
Step1: Join Promotion from CheQQme App
Step2: Head to Big size Fashion
Step3: Scan Redemption QR Code at counter
Step4: Receive your free
*Term & Condition apply