ສ່ວນຫລຸດ Focus shop 15% Off
5 participants
Automotive
0
ຊື້ເຄື່ອງປະດັບຍົນ ທຸກຢ່າງໃນຮ້ານ Focus ຮັບສ່ວນຫລຸດ 15% ຈາກຮ້ານ ຂັ້ນຕອນງ່າຍໆ ຄື: ຂັ້ນຕອນທີ່1: ເຂົ້າຮ່ວມ ໂປຼໂມຊັນ ຈາກແອັບ CheQQme ຂັ້ນຕອນທີ່2:ໄປທີ່ຮ້ານ Focus ປະດັບຍົນ ຂັ້ນຕອນທີ່3:ສະແກນຄິວອາໂຄດໜ້າເຄົາເຕີ້ ຂັ້ນຕອນທີ່4: ຮັບສ່ວນຫລຸດ Buy everything at Focus shop get 15% off In each scan. Just follow these steps: Step1: Join Promotion from CheQQme App Step2: Head to Focus shop Step3: Scan Redemption QR Code at the counter Step4: Receive your free *Term & Condition apply
Campaign Period 08/08/2019 - 31/12/2019
0 km

Step 1

Step1: Join Promotion from CheQQme App

Step 2

Step2: Head to Focus shop

Step 3

Step3: Scan Redemption QR Code at the counter

Step 4

Step4: Receive your free
ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ຂອງ Focus shop

ຊື້ເຄື່ອງປະດັບຍົນ ທຸກຢ່າງໃນຮ້ານ Focus ຮັບສ່ວນຫລຸດ 15% ຈາກຮ້ານ ຂັ້ນຕອນງ່າຍໆ ຄື:
ຂັ້ນຕອນທີ່1: ເຂົ້າຮ່ວມ ໂປຼໂມຊັນ ຈາກແອັບ CheQQme
ຂັ້ນຕອນທີ່2:ໄປທີ່ຮ້ານ Focus ປະດັບຍົນ
ຂັ້ນຕອນທີ່3:ສະແກນຄິວອາໂຄດໜ້າເຄົາເຕີ້
ຂັ້ນຕອນທີ່4: ຮັບສ່ວນຫລຸດ
Buy everything at Focus shop get 15% off In each scan. Just follow these steps:
Step1: Join Promotion from CheQQme App
Step2: Head to Focus shop
Step3: Scan Redemption QR Code at the counter
Step4: Receive your free
*Term & Condition apply