ສ່ວນຫລຸດ Hot Deal 20% OFF
6 participants
Clothing and Accessories
0
ເສື້ອຜ້າ ທຸກຕົວໃນຮ້ານມີສ່ວນຫລຸດ 20% ຈາກຮ້ານ ຂັ້ນຕອນງ່າຍໆ ຄື: ຂັ້ນຕອນທີ່1: ເຂົ້າຮ່ວມ ໂປຼໂມຊັນ ຈາກແອັບ CheQQme ຂັ້ນຕອນທີ່2:ໄປທີ່ຮ້ານ ດາດ້າ ແຟຊັນ ຂັ້ນຕອນທີ່3:ສະແກນຄິວອາໂຄດໜ້າເຄົາເຕີ້ ຂັ້ນຕອນທີ່4: ຮັບສ່ວນຫລຸດ DarDar Bar Shop 20% OFF for all clothes. Just follow these steps: Step1: Join Promotion from CheQQme App Step2: Head to DarDar Bar Shop Step3: Scan Redemption QR Code at counter Step4: Receive your Free *Term & Condition apply
Campaign Period 16/08/2019 - 31/12/2019
0 km

Step 1

Open Cheqqme App

Step 2

Head to DarDar Bar shop@ITECC Mall, 3rd Floor

Step 3

Scan Redemption QR code

Step 4

Receive your FREE
DarDar Bar shop Hot deals discount Terms and Conditions

The campaign is 20% OFF for all clothes. Just scan Redemption QR code though Cheqqme App

ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ເງື່ອນໄຂໂປຣໂມຊັນຂອງຮ້ານ DarDar Bar shop

ເສື້ອຜ້າທຸກຕົວມີສ່ວນຫຼຸດ20% ພຽງທ່ານສະແກນQR code ແລກລາງວັນຜ່ານແອັບ Cheqqme