ໂຕໂຢ NomCha Loyalty 5+1
8 participants
Food and Beverages
0
ສັ່ງເຄື່ອງດື່ມຄົບ 5 ຈອກ ແລກເຄື່ອງດື່ມ Free 1 ທັນທີ!! ຂັ້ນຕອນທີ1: ເຂົ້າຮ່ວມແຄມເປນຈາກແອັບ ຂັ້ນຕອນທີ2: ໄປທີ່ຮ້ານ ໂຕໂຢ NomCha ຂັ້ນຕອນທີ3: ສະແກນ Challenge QR Code ສະສົມສະແຕມ ຂັ້ນຕອນທີ4: ສະແກນ Redemption QR Code ແລກລາງວັນ ຟຣີ Order 5 Cups of Bubble tea get 1 Free Step1: Join campaign from CheQQme App Step2: Head to ໂຕໂຢ NomCha outlet Step3: Scan Challenge QR code collect stamps Step4: Scan Redemption QR Code to get your FREE *Term & Condition apply
Campaign Period 01/10/2019 - 31/12/2019
0 km

Step 1

Join campaign from CheQQme App

Step 2

Head to ໂຕໂຢ NomCha Outlet

Step 3

Scan Challenge QR code to Collect stamps

Step 4

Redeem your reward and Enjoy your FREE!
"ໂຕໂຢ NomCha Loyalty 5+1 " Terms and Conditions

ໂປຣໂມຊັນແມ່ນໝົດເຂດໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2019. ສັ່ງນ້ຳປັ່ນ 1 ຈອກ = 1 Stamp ເມື່ອຜູ້ໃຊ້ແອັບສະສົມຄົບ 5 Stamp ຈະສາມາດສະແກນ QR code ເພື່ອແລກເອົາລາງວັນຂອງແຖມຟຣີ.

The promotion expiry date : 31 December 2019. 1 Cub of Bubble tea = 1 stamp, Collect 5 stamps and get rewarded.