ໂຕໂຢ NomCha buy 2 get 1 FREE
7 participants
Food and Beverages
0
ໂປຣໂມຊັ້ນສະເພາະວັນຈັນເທົ່ານັ້ນ!! ສັ່ງເຄື່ອງດື່ມຄົບ 2 ຈອກ ແຖມ Free 1 ຂັ້ນຕອນທີ1: ຮັບຂໍ້ສະເໜີຈາກແອັບ ຂັ້ນຕອນທີ2: ໄປທີ່ຮ້ານ ໂຕໂຢ NomCha ຂັ້ນຕອນທີ3: ສັ່ງນໍ້າປັ່ນຄົບ 2ຈອກ ຂັ້ນຕອນທີ4: ສະແກນ QR Code ຮັບຂອງແຖມອີກ 1ຈອກຟຣີ Promotion Monday only!! Order 2 Bubble tea get 1 Free Step1: Tap on "Grab the deal" below Step2: Head to ໂຕໂຢ NomCha outlet Step3: Order 2 Bubble tea Step4: Scan Redemption QR Code to get your FREE *Term & Condition apply
Campaign Period 01/10/2019 - 31/12/2019
0 km

Step 1

Tap on "Grab the deal" from CheQQme App

Step 2

Head to ໂຕໂຢ NomCha outlet

Step 3

Order 2 Bubble tea and Scan Redemption QR Code

Step 4

Enjoy your FREE
ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ເງື່ອນໄຂ

ຊື້ເຄື່ອງດື່ມຄົບ 2 ຈອກ ແລກຮັບອີກ 1 ຈອກຟຣີ
ຂັ້ນຕອນທີ1: ຮັບໂປຣໂມຊັນຈາກແອັບ CheQQme
ຂັ້ນຕອນທີ2: ໄປທີ່ຮ້ານໂຕໂຢ NomCha
ຂັ້ນຕອນທີ3: ສັ່ງເຄື່ອງດື່ມຄົບ 2 ຈອກ
ຂັ້ນຕອນທີ4: ສະແກນ QR Code ແລກຮັບເຄື່ອງດື່ມ ຟຣີ
Order 2 Bubble tea get 1 Free
Step1: Tap on "Grab the deal" below
Step2: Head to ໂຕໂຢ NomCha outlet
Step3: Order 2 Bubble tea
Step4: Scan Redemption QR Code to get your FREE
*Term & Condition apply