ອາເຈ້ຕິມຊຳ DIMSUM Loyalty 10+1
15 participants
Food and Beverages
0
1 ຈານ = 1 Stamp&250ຄະແນນ ສັ່ງອາຫານຕາມສັ່ງຄົບ 10 ຈານ ແລກຟຣີອີກ 1 ຈານ ຂັ້ນຕອນທີ1: ເຂົ້າຮ່ວມແຄມເປນຈາກແອັບ CheQQme ຂັ້ນຕອນທີ2: ໄປທີ່ຮ້ານອາເຈ້ຕິມຊຳ DIMSUM ຂັ້ນຕອນທີ3: ສະແກນ Challenge QR Code ເພື່ອສະສົມສະແຕມ ຂັ້ນຕອນທີ4: ສະແກນ Redemption QR Code ແລກ FREE 1 ຈານ Order fast food 10 dishes and get 1 dish Free 1 Dish = 1 Stamp&250Crowns Step1: Join campaign from CheQQme App Step2: Head to Hom ຮ້ານອາເຈ້ຕິມຊຳ DIMSUM Step3: Scan Challenge QR code collect stamps Step4: Scan Redemption QR Code to redeem your FREE *Term & Condition apply
Campaign Period 11/10/2019 - 31/12/2019
0 km

Step 1

Head to ອາເຈ້ຕິມຊຳ DIMSUM@PTT Donkoy

Step 2

Order fast food and scan QR code to collect stamps

Step 3

Collect required stamps

Step 4

Receive your FREE dish and enjoy
ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ຮ້ານອາເຈ້ຕິມຊຳ DIMSUM

ສັ່ງອາຫານຕາມສັ່ງຄົບ 10 ຈານ ແລກຟຣີອີກ 1ຈານ 1 ຈານ = 1 ສະແຕມ ເມື່ອຄົບ 10 ສະແຕມສາມາດເລືອກເມນູໃດກໍ່ໄດ້ຟຣີ 1 ຈານ Fast food promotion! Order 10 dishes get 1 FREE 1 Dish = 1 Stamp
ຂັ້ນຕອນທີ1: ຮັບໂປຣໂມຊັນຈາກແອັບ CheQQme
ຂັ້ນຕອນທີ2: ໄປທີ່ຮ້ານອາເຈ້ຕິມຊຳ DIMSUM
ຂັ້ນຕອນທີ3: ສະແກນ Challenge QR Code ສະສົມສະແຕມ
ຂັ້ນຕອນທີ4: ສະແກນ Redemption QR Code ແລກຮັບອາຫານຟຣີ 1ຈານ
*Term & Condition apply