Coffee and Restaurant 06 ຮ້ານອາຫານ ແລະ ກາເຟ
1 Favourites
Food and Beverages
0

ABOUT

06 Coffee and Restaurant / ຮ້ານອາຫານ ແລະ ກາເຟ 06 ໃກ້ສວນ 23 ສີງຫາ ຍິນດີຕ້ອນຮັບຈັດງານ ອາຫານເປັນ set menu ຕາມລູກຄ້າຕ້ອງການ ໂທ 020 5588 8270
Food and Beverages
ກາເຟ,ເຄື່ອງດື່ມ, ອາຫານແຊບໆ, ໃກ້ແຄມທາງ, ວີວງາມຄົນມັກໄປ
Mon - Sun: 08:00 AM - 10:00 PM
Phonsinuan village, Sisattanak District,Vientiane Prefecture, 01030, Ban Phon Si Noua, Sisattanak, Vientiane Prefecture