Morning Coffee ມໍນິງ ຄັອຟຟີ
1 Favourites
Food and Beverages
0

ABOUT

ສະບາຍດີ ຍີນດີຕ້ອນຮັບທຸກໆທ່ານ ເຂົ້າມາໃຊ້ ບໍລິການ ກັບທາງ ຮ້ານເຮົາ ທາງຮ້ານ ມີອາຫານ, ອາກາດ ເຢັນໆ ເເລະ ເຄື່ອງດື່ມ ໄວ້ສຳລັບບໍລິການທ່ານ Welcome to our Morning Coffee. Great location, Good coffee drinking with friend is always fresh with us. For more info Call: 020 5561 7018
Food and Beverages
ກາເຟ, ນໍ້າປັ່ນ
Mon - Sat: 07:00 AM - 09:00 PM
Sun: Closed
ບ້ານ ວັດຈັນ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, 01000, Ban HaysoK, Chanthabuly, Vientiane Prefecture