Grab & Go ແກຼັບ ໂກ
1 Favourites
Food and Beverages
0

ABOUT

ສະບາຍດີ ຍີນດີຕ້ອນຮັບ ທຸກໆທ່ານ ເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລິການກັບທານຮ້ານເຮົາ. ທາງຮ້ານບໍລິການ ສົ່ງຂາຍເຄັກ ອອນໄລນ ໃນຕົວເມືອງ. Welcome to our Grab & Go. The best sandwich in town Delivery & pick-up Please call 020 77417741, 020 5560 1111
Food and Beverages
ແຊນວິດຈ໌, ເຂົ້າຈີ່
Mon - Sat: 09:30 AM - 11:00 PM
Sun: Closed
ບ້ານ ຊຽງຢືນ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, 01000, Ban Xiengyuen, Chanthabuly, Vientiane Prefecture