LK Chicken & Sweet / ແອລເຄ ຊິກເກັນ & ສະວິທ
2 Favourites
Food and Beverages
0

ABOUT

LK Chicken & Sweet / ແອລເຄ ຊິກເກັນ & ສະວິທ ສາຂາໜຶ່ງ ປຕທ ນາໄຊ �ສາຂາສອງ ສູນອາຫານ ມຊ �ສາຂາສາມ ທົ່ງກາງ �ສາຂາສີ່ ຫນ້າລັດຕະນະ ໂທ 020 5989 8719
Food and Beverages
LK Chicken & Sweet / ແອລເຄ ຊິກເກັນ & ສະວິທ
Weekdays: 08:00 AM - 09:00 PM
Sat: Closed
Sun: 12:00 AM - 12:00 AM
ບ້ານ ທົ່ງກາງ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 01030, Ban Thong Kung, Sisattanak, Vientiane Prefecture