HomeIdeal ໂຮມໄອເດຍ໌
Favourites
Clothing and Accessories
0

ABOUT

ຮົ່ມໄອເດຍ ຂໍເຊີນທຸກທ່ານເຂົ້າໄປເລືອກຊື້ເລືອກຫາກັນໄດ້ ທາງຮ້ານຂອງພວກເຮົາຍັງມີສຶນຄ້າອີກຫລາກຫລາຍລາຍການໄວ້ຄ່ອຍບໍລິການທ່ານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເຄື່ອງຄົວ ເຄື່ອງອຸປະໂພກບໍລິໂພກຕ່າງໆ ຮັບຮອງວ່າທ່ານຈະພໍໃຈແລະປະທັບໃຈໃນລາຄາແລະການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ. Welcome to our HomeIdeal Center. We have food, drinks, clothing. You can come to use our service. For more info call 021 212724
Clothing and Accessories
ເຄື່ອງນຸ່ງ, ຂອງໃຊ້ໃນເຮືອນ, ເຄື່ອງດື່່ມ
Mon - Sun: 09:00 AM - 10:00 PM
ບ້ານ ອານຸ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, 01000, Ban Anou, Chanthabuly, Vientiane Prefecture