Mellka Shoping mall ເມວກາ ຊອບປີງ ມໍ
7 Favourites
Clothing and Accessories
1

ABOUT

ຍີນດີ ຕ້ອນຮັບທຸກໆທ່ານ ເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລິການກັບທາງ ເມວກາ ຊອບປີງ ເຮົາ. ຂາຍເສື້ອຜ້າ ແຟຊັ່ນ ທ່ານຊາຍ, ທ່ານຍີງ. Welcome to our Mellka Shopping Mall. Good Fashion Clothes, Good quality, and a big shopping center are here. Contact: 021 254316
Clothing and Accessories
ເຄື່ອງນຸ່ງ ແຟຊັ່ນ
Mon - Wed: 10:00 AM - 09:30 PM
Thu: 10:00 AM - 09:00 PM
Fri - Sun: 10:00 AM - 09:30 PM
ບ້ານ ອານຸ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, 01000, Ban Anou, Chanthabuly, Vientiane Prefecture
Review
  • 0 0
    wow
    10 months ago