ຮ້ານ ເຂົ້າປັ້ນຜ້າໄຫມ ລາຍເອກະລັກ Khaopun Silk
1 Favourites
Clothing and Accessories
0

ABOUT

ຮ້ານ ເຂົ້າປັ້ນຜ້າໄຫມ ລາຍເອກະລັກ ຂາຍສີ້ນ, ຜ້າໄໝ ງາມ ຮ້ານ ຢູ່ໃກ້ກັບ ຄິວລົດ ສາຍໃຕ້ເກົ່າ. Welcome to Khaopun Silk. We sell Lao women silk and good quality. Our shop is closed the Old south station. For more info call us: 020 52 886 822.
Clothing and Accessories
ຂາຍ ຜ້າໄຫມ ລາຍເອກະລັກ
Mon - Sun: 09:30 AM - 06:00 PM
Xangkhou Village,saythany district,Vientiane capital, 01170, Ban Xangkhou, Xaythany, Vientiane Prefecture