A Tee Cafe ອາທີ່ ຄາເຟ
46 Favourites
Food and Beverages
0

ABOUT

ສະບາຍດີ ຍີນດີຕ້ອນຮັບ ທຸກໆທ່ານເຂົ້າມາໃຊ້ ບໍລີການກັບຮ້ານເຮົາ ທາງຮ້ານເຮົາມີເຄື່ອງດື່ມ ເຢັນໆ, ກາເຟ, ນໍ້າປັ່ນ... Welcome to Our A Tee Cafe, good coffee, good espresso, good place is always here. You can come to use our service, call 020 23269696
Food and Beverages
ເຄື່ອງດື່ມ, ນໍ້າປັ່ນ, ກາເຟ
Mon - Sun: 07:00 AM - 08:30 PM
ບ້ານ ຊ້າງຄູ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, 01170, Ban Xangkhou, Xaythany, Vientiane Prefecture