I.Style Cafe ໄອ.ສ໌ຕາຍຄາເຟ
1 Favourites
Food and Beverages
0

ABOUT

Welcome to Our I.Style Cafe.) Food price start from 15 000 kip , Drink is 10 000 kip up / ອາຫານ ລາຄາເລີ່ມຈາກ 15 000 ກີບ, ເຄື່ອງດື່ມ ລາຄາເລີ່ມຈາກ 10 000 ກີບ. ເບີໂທ 020 29 441 166
Food and Beverages
ອາຫານແຊບໆ, ລາຄາຖືກ, ເຄື່ອງດື່ມເຢັນໆ, ກາເຟ
Mon - Sun: 08:00 AM - 08:00 PM
ບ້ານ ນາຄຳ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, 01010, Ban Na Kham, Sikhottabong, Vientiane Prefecture