ຮ້ານອາຫານ ຕຳຄິກ / Tum Kick
3 Favourites
Food and Beverages
0

ABOUT

ຮ້ານອາຫານ ຕຳຄິກ ບໍລິການອາຫານປະເພດຕຳທຸກປະເພດ,ອາຫານຕາມສັ່ງແລະຮັບຈັດງານລ້ຽງທັງໃນແລະນອກສະຖານທີ່ ໂທ 030 225 7070 Good For Groups Outdoor Seating Take Out Walk-Ins Welcome
Food and Beverages
ອາຫານ, ຕຳຄິກ / Tum Kick,food
Mon - Tue: 10:00 AM - 09:30 PM
Wed: Closed
Thu - Sun: 10:00 AM - 09:30 PM
ບ້ານ ສະຫວ່າງ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 01000, Ban Savang, Chanthabuly, Vientiane Prefecture