Nongtang Coffee ຫນອງແຕ່ງ ຄອບຟີ້
3 Favourites
Food and Beverages
1

ABOUT

ສະບາຍດີ ຍີນດີຕ້ອນຮັບ ທ່ານເຂົ້າມາທາງຮ້ານ ເຮົາ ມີ ກາເຟ, ຊາ, ເຄື່ອງດື່ມ / Coffee, Tea, Drinks ເບີໂທ 020 2333 4845
Food and Beverages
ກາເຟ, ຊາ, ເຄື່ອງດື່ມ Coffee, Tea, Drinks
Mon - Sun: 08:00 AM - 08:00 AM
ບ້ານ ຫນອງແຕ່ງໃຕ້, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, 01010, Ban Nong Teng Tai, Sikhottabong, Vientiane Prefecture
Review