Tatouy Cafe ຕາຕຸຍ ຄາເຟ
47 Favourites
Food and Beverages
0

ABOUT

Tatouy Cafe-ຕາຕຸຍ ຄາເຟ ຍີນດີຕ້ອນຮັບທຸກໆທ່ານເຂົ້າໃຊ້ ບໍລີການ ທາງຮ້ານ ມີອາຫານແຊບ, ເຄື່ອງດື່ມ, ກາເຟ, ອີກຫຼາຍເມນູ ໄວ້ໃຫ້ທ່ານເລືອກ. ໂທ 020 5444 0005
Food and Beverages
ກາເຟ, ອາຫານ, ເຄື່ອງດື່ມ, ຂອງຫວານ
Mon - Sun: 09:00 AM - 08:00 PM
ບ້ານ ໂນນຄໍ້, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, 01160, Ban Nonkhot Neua, Xaysetha, Vientiane Prefecture