ຮ້ານອາຫານບ້ານສວນ111 / Food Garden Restaurant111
6 Favourites
Food and Beverages
1

ABOUT

ຮ້ານອາຫານບ້ານສວນ111 / Food Garden Restaurant111 ອາຫານແຊບແຊບ, ບັນຍາດີດີ, ລາຄາເປັນກັນເອງ. ບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມປະສົມປະສານລະຫວ່າງລາວ ແລະ ຕ່ງຊາດ ໂທ 020 5516 1619
Food and Beverages
ອາຫານ, ເຄື່ອງດື່ມ / Food, Drinks
Mon - Sun: 09:30 AM - 06:30 PM
ບ້ານ ທົ່ງກາງ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, 01030, Ban Thong Kung, Sisattanak, Vientiane Prefecture
Review