ກາເຟ ບ້ານດົງ Bandong Coffee
76 Favourites
Food and Beverages
0

ABOUT

ກາເຟ ບ້ານດົງ Bandong Coffee ກາເຟຄຸນນະພາບ ລາຄາປະຢັດ ຕ້ອງກາເຟບ້ານດົງ 020 7791 1000
Food and Beverages
ກາເຟ Coffee
Weekdays: 08:00 AM - 07:00 PM
Sat: Closed
Sun: 08:00 AM - 07:00 PM
ບ້ານ ດົງຄຳຊ້າງ, ເມືອງ ຫາດຊາຍຝອງ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, 01120, Ban DongkhamXang, Hadxayfong, Vientiane Prefecture