We Met Cafe / ວີ ເມັທ ຄາເຟ
Favourites
Food and Beverages
0

ABOUT

ຮັບຈັດງານລ້ຽງງານສ້າງສັນຕ່າງໆ.ອາຫານແຊບ ສຳພັດບັນຍາກາດແບບທຳມະຊາດ @we met cafe ຫຼື ໂທ 0305436 928
Food and Beverages
ກາເຟ, ເຄື່ອງດື່ມ, ຂອງຫວານ
Mon - Sun: 09:00 AM - 10:00 PM
ບ້ານ ຊຽງດາ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, 01160, Ban XiengDa, Xaysetha, Vientiane Prefecture