ຮ້ານອາຫານຕົ້ນເຂົ້າ / TONKHAO
2 Favourites
Food and Beverages
0

ABOUT

ຮ້ານອາຫານຕົ້ນເຂົ້າ / TONKHAO ຍີນດີ ຕ້ອນຮັບ ທຸກໆທ່ານ ເຂົ້າມາ ກີນເຂົ້າ, ດື່ມ ມ່ວນຊື່ນ, ຊົມແຊວ, ຟັງເພລງ ຊີວໆ ໂທ 020 5444 4886
Food and Beverages
ອາຫານ, ເຄື່ອງດື່ມ / Drinks, food
Mon - Sat: 12:00 PM - 11:00 PM
Sun: Closed
ບ້ານ ດົງຄຳຊ້າງ, ເມືອງ ຫາດຊາຍຝອງ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, 01120, Ban DongkhamXang, Hadxayfong, Vientiane Prefecture