CHAE Barber Beauty Center / ສູນຝຶກອົບຮົມ ແຊ່ ເສີມຄວາມງາມ
2 Favourites
Health, Sports, Beauty
0

ABOUT

ສູນຝຶກອົບຮົມ ຕັດຜົມຊາຍ ແລະ ເສີມຄວາມງາມ ສອນໂດຍ ຊ່ຽວຊານທີ່ມີປະສົບການ ຫຼາຍກວ່າ 30 ປີ ຈາກປະເທດ ເກົາລີ. ໂທ 020 5532 6133
Health, Sports, Beauty
Hair Cut Training, Beauty / ສູນຝຶກອົບຮົມ ຕັດຜົມຊາຍ, ເສີມຄວາມງາມ
Mon - Sat: 09:00 AM - 07:00 PM
Sun: Closed
ບ້ານ ທົ່ງກາງ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, 01030, Ban Thong Kung, Sisattanak, Vientiane Prefecture