ຮ້ານ ບ້ານສວນ / Garden House
4 Favourites
Food and Beverages
0

ABOUT

ຮ້ານ ບ້ານສວນ ມີອາຫານ, ເຄື່ອງດື່ມ, ເມນູ ຫາກຫຼາຍ ຕ້ອນຮັບທ່ານ ໂທ 030 4946 949
Food and Beverages
Drinks, Food / ເຄື່ອງດື່ມ, ອາຫານ
Mon - Sat: 09:00 AM - 11:00 PM
Sun: Closed
ບ້ານ ໂພນສະອາດ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, 01160, Ban Phone sa ard, Xaysetha, Vientiane Prefecture