Lemon Exchange Lao / ລີມອນ ເອສ໌ເຊນ ລາວ
2 Favourites
Food and Beverages
0

ABOUT

ຮ້ານເຄື່ອງດື່ມ ແລະ ອາຫານເບົາ ແລະ ຂອງຫວານ ໄວ້ຕ້ອນຮັບທ່ານທຸກໆທ່ານ ມາໃຊ້ບໍລີການກັບຮ້ານເຮົາ ໂທ 030 999 1166
Food and Beverages
ອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່່ມ / Food and Drinks
Mon - Sat: 02:30 AM - 09:30 PM
Sun: Closed
ບ້ານນາໄຊ,ເມືອງໄຊເສດຖາ,ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, 01160, Ban Na Xai, Xaysetha, Vientiane Prefecture