H2 Saphanthong Neua/ ເຮຈ໌ 2 ສະພານທອງເຫນືອ
2 Favourites
Food and Beverages
0

ABOUT

ຍີນດີ ຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າໃຊ້ບໍລີການ ທາງຮ້ານເຮົາ ມີເຄື່ອງດື່ມ ເຢັນໆ ທ່ານສາມາດເຂົ້າໃຊ້ ບໍລິການໄດ້. Welcome to our H2 Saphanthong Neua Shop, good drinks, good health is here. You can come to use our service, for more info 030 5448 041
Food and Beverages
ເຄື່ອງດື່ມ, ນໍ້າປັ່ນ / Drinks, Fruit juice
Mon - Sat: 09:00 AM - 09:00 PM
Sun: Closed
ບ້ານ ສະພານທອງ ເຫນືອ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ, 01030, Ban Saphan Thong Neua, Sisattanak, Vientiane Prefecture