To be delete
1 Favourites
Food and Beverages
0

ABOUT

ຮ້ານ ມີນ້ອຍເຂົ້າປຽກໄກ່ລາດ ມີ ເຝີ, ເຂົ້າປຽກແຊບໆ ,ເຄື່ອງດື່ມ / Noudle, drinks
Food and Beverages
ເຝີ, ເຂົ້າປຽກ, ເຄື່ອງດື່ມ / Noudle, drinks
Mon - Sat: 07:00 AM - 07:00 PM
Sun: Closed
ບ້ານ ວຽງຈະເລີນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ, 01160, Ban Vien Cha Lern, Xaysetha, Vientiane Prefecture