Mojo Bar & Lounge, Vientiane / ໂມໂຈ ບາ & ລ່າວຈ໌ ວຽນຈັນ
2 Favourites
Food and Beverages
0

ABOUT

Mojo Bar & Lounge, Vientiane ຍີນດີຕ້ອນຮັບ ທຸກໆທ່ານເຂົ້າມາໃຊ້ ບໍລີການ ທາງຮ້ານເຮົາມີ ອາຫານ, ເຄື່ອງດື່ມ, ເຫົ້ຼາ, ເບຍ... Tel 020 9981 6668
Food and Beverages
Food, Alcohol / ອາຫານ, ເຫົ້ຼາ
Mon - Sun: 12:00 PM - 06:00 PM
ບ້ານ ພະໄຊ, ເມືອງ ສີສັດຕະນະ, ນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ, 01030, Ban PhaXai, Sisattanak, Vientiane Prefecture