Retro / ເຮທ ໂທຮ
1 Favourites
Food and Beverages
0

ABOUT

ຮ້ານ Retro / ເຮທ ໂທຮ ຍີນດີຕ້ອນຮັບທຸກໆທ່ານເຂົ້າມາ ໃຊ້ບໍລີການ ທາງຮ້ານເຮົາມີອາຫານແຊບ, ເຄື່ອງດື່ມ, ຟັງເພລງເບົາໆ,ຊີວໆ... ໂທ 020 9888 1108
Food and Beverages
ອາຫານ & ເຄື່ອງດື່ມ / Food & Drinks
Mon - Sun: 12:30 PM - 05:00 PM
ບ້ານ ອຸບເມືອງ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ, 01010, Ban Oumoung, Sikhottabong, Vientiane Prefecture