Belle Sweet and Ice Cream / ບິວເລ ສະວີດ ແອນ ໄອສ ຄຼີມ
1 Favourites
Food and Beverages
0

ABOUT

Welcome to Our Belle Sweet and Ice Cream, we serve desert, Ice cream. ຍິນດີຕ້ອນຮັບກັບ Belle Sweet and Ice Cream ຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາໃຫ້ບໍລິການ ຂອງຫວານ, ກະແລ່ມ.... ໂທ 020 9268 8878
Food and Beverages
ຂອງຫວານ, ກະແລ່ມ / Ice-Cream, Desert
Mon - Sun: 06:30 AM - 08:00 PM
ບ້ານ ຫນອງແຕ່ງ ເຫນືອ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, 01010, Ban Nong Teng Neua, Sikhottabong, Vientiane Prefecture