Grand Lord Coffee & Shop / ແກຼນ ລອດ ຄອບຟີ້ & ຊອບ
1 Favourites
Food and Beverages
0

ABOUT

Grand Lord Coffee Shop ເລືອກສິ່ງດີໆໃຫ້ກັບຊີວິດທ່ານເຕີມເຕັມໄປດ້ວຍ ຄວາມຫອມຂອງກາເຟ. ບັນຍາກາດສຸດຊິວຊວນໃຫ້ຢາກນັ່ງ ສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ຖະຫນົນທ່າເດື່ອ , ບ້ານບຶງຂະຫຍອງ ຂ້າງໄອຍະການ ຕໍ່ຫນ້າສູນມິດຊູ. ໂທ 020 7746 6644
Food and Beverages
ກາເຟ, ເຄື່ອງດື່ມ / Coffee, Drinks, shop
Mon - Sun: 07:00 AM - 08:30 PM
ບ້ານ ບືງຂະຫຍອງ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, 01030, Ban BuengKhar Yong, Sisattanak, Vientiane Prefecture