The ONE Coffee - ດິວັນຄອບຟີ
3 Favourites
Food and Beverages
0

ABOUT

The ONE Coffee - ດິວັນຄອບຟີ ເປັນຮ້ານກາເຟ ດື່ມເພື່ອສຸຂະພາບ ໂທ 020 5553 7344
Food and Beverages
ກາເຟ, ເຄື່ອງດື່ມ, ຂອງຫວານ
Mon - Sun: 07:00 AM - 10:00 PM
ບ້ານ ໂພນພະເນົາ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ, 01160, Ban Phonpha Nao, Xaysetha, Vientiane Prefecture