ຮ້ານອາຫານ ປ່າມ່ວງ / Pamouang Restaurant
2 Favourites
Food and Beverages
1

ABOUT

ຮ້ານອາຫານ ປ່າມ່ວງ ຍີນດີຕ້ອນຮັບ ທຸກໆທ່ານເຂົ້າມາ ໃຊ້ບໍລີການ ທາງຮ້ານເຮົາ ມີອາຫານແຊບໆ, ເບຍ, ເຄື່ອງດື່ມ....... ໂທ 020 5666 9300
Food and Beverages
ອາຫານ, ເຄື່ອງດື່ມ / Food, Drinks
Mon - Sun: 12:00 PM - 11:30 PM
ບ້ານ ຫ້ວຍຫົງ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, 01000, Ban Houayhong, Chanthabuly, Vientiane Prefecture
Review