May Garden Coffee & Restaurant
3 Favourites
Food and Beverages
0

ABOUT

ເມກາເດນ ຄອບຟີ & ຮ້ານອາຫານ ຍີນດີຕ້ອນຮັບທຸກໆທ່ານເຂົ້າມາ ໃຊ້ບໍລີການ ທາງຮ້ານເຮົາມີ ເຄື່ອງດື່ມ, ກາເຟ, ຊາ, ອາຫານແຊບໆ...... ໂທ 020 5594 0102
Food and Beverages
ຄອບຟີ & ອາຫານ
Mon - Sun: 07:00 AM - 07:00 PM
ບ້ານ ຫນອງໄຮ, ເມືອງ ຫາດໄຊຟອງ, ນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ, 01140, Ban Nong Hai, Hadxayfong, Vientiane Prefecture