London Barber 2 / ລອນດອນ ບາເບີ (2)
2 Favourites
Health, Sports, Beauty
0

ABOUT

London Barber 2 / ລອນດອນ ບາເບີ 2 ( ຮ້ານ ຕັດຜົມ) ສາຂາ 1️⃣ ສະຖານທີ່ ຕັ້ງຢູ່ແຄມຂອງ ( ສວນເຈົ້າ ອານຸວົງ ) ຮ່ອມ ກາເຟ ສີໜຸກ ຮ້ານຢູ່ກົງກັນຂ້າມກັບ ຮ້ານ ອາຫານ ຟູຈິ ☎️ 020 7777 0142 ສາຂາ2️⃣ ສະຖານທີ່ ຕັ້ງຢູ່ຂ້າງເດີ່ນເຕະບານ ໄຊເສດຖາ ໃກ້ກັບຕະຫລາດຫົວຂົວ ☎️020 5241 6263
Health, Sports, Beauty
Barber / ຮ້ານ ຕັດຜົມ
Mon - Tue: 09:00 AM - 08:00 PM
Wed: Closed
Thu - Sun: 09:00 AM - 08:00 PM
ບ້ານ ຫົວຂົວ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, 01160, Ban Huakhua, Xaysetha, Vientiane Prefecture