Maison Coffee Bar & Restaurant / ເມຊົງ ຄອຟ໌ຟີ ບາຣ໌ & ຮ້ານ ອາຫານ
2 Favourites
Food and Beverages
0

ABOUT

Maison Coffee Bar & Restaurant / ເມຊົງ ຄອຟ໌ຟີ ບາຣ໌ & ຮ້ານ ອາຫານຍີນດີຕ້ອນຮັບທຸກໆທ່ານເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລີການ ທາງຮ້ານເຮົາ ມີກາເຟ ເຄື່ອງດື່ມ ໄວ້ສຳລັບທ່ານ. You can come to use our service, For more info Call 020 2333 5355
Food and Beverages
Coffee Bar , Restaurant / ກາເຟ, ບາ, ຮ້ານອາຫານ
Mon - Sun: 07:00 AM - 10:00 PM
ບ້ານ ແສງສັງວອນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ, 01160, Ban SengSung Vone, Xaysetha, Vientiane Prefecture