At Espresso CAFE ແອັດ ແອັສ໌ເພໂຊ ຄາເຟ
1 Favourites
Food and Beverages
0

ABOUT

At Espresso CAFE ແອັດ ແອັສ໌ເພໂຊ ຄາເຟ ເປີດບໍລິການ ຈັນ-ເສົາ ເວລາ 7:00am-18: 00 pm Call: 021 217 932
Food and Beverages
Coffee, Tea, Espresso ກາເຟ, ຊາ, ເອສເປໂຊ
Mon - Sat: 07:00 AM - 06:00 PM
Sun: Closed
ບ້ານ ມີໄຊ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນ ຫລວງວຽງຈັນ, 01000, Ban Mexay, Chanthabuly, Vientiane Prefecture