At Espresso CAFE / ແອັດ ແອັສ໌ເພໂຊ ຄາເຟ
1 Favourites
Food and Beverages
0

ABOUT

At Espresso CAFE / ແອັດ ແອັສ໌ເພໂຊ ຄາເຟ At Espresso Cafe ເປີດບໍລິການ ຈັນ-ເສົາ ເວລາ 7:00am-18:00pm ມາແວະກັນໃດ ຖ້າມາບໍ່ຖືກ ກົດລີ້ງແຜນທີ່ດ້ານລຸ່ມນີ້ໄດ້ເລີຍ: https://goo.gl/maps/ExX2RtF1Gq4FtgsZ9 Espresso Cafe Samsenthai Road Meexai village, Chanthabouly Call: 021 217 932
Food and Beverages
Coffee, Tea, Espresso/ກາເຟ, ຊາ, ເອສເປໂຊ
Mon - Sat: 07:00 AM - 06:00 PM
Sun: Closed
ບ້ານ ມີໄຊ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນ ຫລວງວຽງຈັນ, 01000, Ban Mexay, Chanthabuly, Vientiane Prefecture